De geschiedenis van de mensheid is o.a. een geschiedenis van migraties. TOT VOOR KORT WAREN in Europa de volksverhuizingen en de migaties EEN GUNSTIG VERSCHIJNSEL.


  1. 1.De korte geschiedenis van de volksverhuizingen


Vanaf het einde van de 19e eeuw is de industrialisatie de oorzaak van de migratie.

Vooreerst ingezet door de Vlamingen, nadien de Fransen, Hollanders en vervolgens Polen en Italianen.

In de jaren 30 werden omwille van de crisis verschillende strenge maatregelen getroffen om de migratie beweging tegen te gaan.

Tijdens de oorlog 40-45, sterven vele mijnwerkers. Om hen te vervangen worden vooreerst de Duitse oorlogsgevangenen ingezet. Om de “slag om de kolen” te winnen wordt in het jaar 1946 het Belgisch-Italiaans accoord gesloten: 85 convooien worden ingezet om de Itailaanse mijnwerkers aan te brengen, ER werden geen ONTHAALSTRUCTUREN voorzien.

In 1956 overvalt ons de mijnramp van “Le bois du Cazier”, het is een gelegenheid voor de Italiaanse staat om een einde te stellen aan het gesloten accoord. Vervolgens richt de vraag om hulp voor de mijnen zich aan Spanje (56), Griekenland (57), Turkije en Marocco (64), Tunesie (69), Algerije en Yougouslavië (70).

Vervolgens zal het regEERACCOORD - genaamd “ Sauvy” - een uitnodiging richten aan deze immigranten om naar België te reizen met hun gezinnen, als een oplossing om het Waalse bevolkings tekort aan te vullen.

In de jaren 60-67 is er een grote vraag naar arbeidskracten. Er dient erkend te worden dat de bestaande wetten voor de immigratie niet worden toegepast.

In 1957 wordt het verdrag van Rome gesloten. Het voorziet de vrije uitwisseling van personen binnen de staten van de Europese Gemeenschap. Het gevolg is het tot stand komen van twee categorieën van immigranten.

Op het einde van de jaren 60 worden de grenzen opnieuw gesloten voor de migranten.

Na 1974 komt de immigratie beweging weer op gang:

- werkvergunningen worden toegekend vooral aan hoog gekwalificeerde vreemde arbeiders.

- vervolgens dient de gezinshereniging vernoemd te worden

- de aankomst van vreemde studenten

- de asiel aanvragen (slechts 5 tot 10 % ontvangen het vluchtelingenstatuut).

Deze geschiedenis zoals hierboven beschreven gaat vandaag door, met nieuwe uitdagingen :

- Het nijpende probleem van de mensen zonder papieren

- Terwijl de wettelijke migratie zich verder zet sedert de jaren 90, met een hoogtepunt zoals nooit tevoren in 2005 ( 900 immigranten, vooral afkomstig van de nabije landen zoals Frankrijk, Nederland, Luxemburg et tevens vanuit de landen die onlangs de Europese Unie vervoegden).

  1. 2.Een korte voorstelling van “Pro Migrantibus”De samenstelling van de Bisschoppelijke Commissie “Pro Migrantibus” :

Mgr Luk Van Looy, Bisschop Referendaris - P. M. Butaye OP. Secretaris-generaal van de Bisschoppelijke Commissie (Vorstlaan 199, 1160 Brussel)

De afgevaardigden van de Bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt, Luik, Doornik, Namen, het Vicariaat Brussel en het Vicariaat Mechelen-Vlaams Brabant (Vicarissen Generaal, of de verantwoordelijken voor de pastoraal van de migranten in het Bisdom); de afgevaardigden van de wereldregio’s : Latijns Amerika, Europa, Azië, Afrika en de niet-latijnse christelijke kerken.

De afdeling “Pro Migrantibus Afrika” is de gemeenschap van de Afrikaanse katholieken in België. Deze groep maakt deel uit van de Bisschoppelijke Commissie voor de migranten (in het latijn: “Pro Migrantibus”). De pastorale opdracht van deze commissie is de opvang , de relaties en de dialoog met de migranten in het kader van de Belgische Kerk.

Deze commissie werd opgericht tussen de twee oorlogen. Het was in die periode dat verschillende grote groepen van migranten zich aanmeldden hier te lande (Portugezen, Polen, Spanjaarden, Italianen). Er kwam als antwoord op deze nieuwe noden een beweging op gang van solidariteit. Dat was de oorsprong voor deze nieuwe struktuur in de Katholieke Kerk om zorg te dragen voor de opvang en de begeleiding van deze medechristenen uit andere landen.

In zijn huidige vorm verzorgt deze commissie, in de naam van de Bisschoppen conferentie, de pastorale opdracht voor de migranten. Ze sluit in haar opdracht tevens de inzet in van de plaatselijke Christelijke gemeenschappen. Op die manier blijft de Belgische Kerk in kontakt met noden van deze gemeenschappen en kan ze haar pastorale zorg het best opnemen. Tegelijker tijd is deze commissie de spreekbuis van de Kerk om haar zorg en inzet aan deze broeders in nood bekend te maken.

  1. 3.De Kerkelijke dokumenten betreffende de migraties


1. De Liefde van Christus voor de migranten. Erga migrantes caritas Christi

  1. 2.Migranten en vluchtelingen in ons midden. Verklaring van de Belgische Bisschoppen Conferentie Document van 1995. Migrants et réfugiés parmi nous

  2. 3.De katholieke gemeenschappen van buitenlandse oorsprong. Document van de Bisschoppelijke Commissie Pro Migrantibus (Pro Migrantibus)

  3. De pastorale zorg voor de migraties in België vindt haar verwijzin vooral in een document van de Bisschoppelijke commissie opgesteld in het jaar 2007 dat goedgekeurd werd door de Belgische bisschoppenconferentie; “De Katholieke Gemeenschappen van Buitenlandse Oorsprong in België. Toepassing van Erga Migrantes Caritas Christi” (hoger vermeld). Dit document is in feite een verdere omschrijving van het vermelde Vaticaans document dat gebruikt werd als een basis gegeven. De tekst maakt een toepassing van het oorspronkelijke kerk document terwijl het de aanwijzingen van de Belgische Bisschoppen conferentie erin integreert, rekening houdend met de Belgische gegevens. Twee hoofdgedachten treden op de voorgrond in deze tekst: de gemeenschap en de samenwerking. In wezen betekent dit: “ we maken allen deel uit van een zelfde Kerkgemeenschap, en daarom zijn we een Kerkgemeenschap, niet verdeeld”. In deze krachtlijnen is het duidelijk dat de plaatselijke gemeenschap de eerste stap maakt in deze toenadering, maar beide gemeenschappen - de plaatselijke en die van buitenlandse oorsprong - maken wederzijds de stap naar elkaar en ontmoeten elkaar.

© Pro Migrantibus Afrika 2010 - Bronnen : Claude Musimar Lumin -  Web : P. Walraevens -  Laatste update van deze pagina op 10/03/14